Menu
Loading…

Produžen je rok za prijavu sažetaka do 1. listopada 2019. Krajnji rok za odgovor o prihvaćanju sažetka je 15. listopada.

A+ A A-

Dobrodošlica i poziv predsjednice Programskog odbora

Poštovane kolegice i poštovani kolege,
velika mi je čast i zadovoljstvo da vas mogu pozvati u ime Programskog odbora 27. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, na znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Osijeku od 6. do 9. studenog 2019. godine. Središnja tema ove konferencije je „Psihologija i digitalni svijet “.

Prošlo je 17 godina otkad je Marc Prensky objavio članak „Digital Natives, Digital Immigrants“ u kojem ukazuje da su tadašnji učenici, koji su odrasli uz informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), rezidenti u digitalnom svijetu, dok su starije generacije imigranti u tom svijetu. Tadašnji učenici su u međuvremenu odrasli, postali roditelji, ostvarili karijere (neki od njih su postali i psiholozi). U svom radu surađuju s mlađim generacijama rezidenata u digitalnom svijetu, ali i sa starijima koji su u tom svijetu i dalje samo prenskijevski imigranti.

Digitalni svijet je pojam kojim se naglašava važnost digitalnih sustava i njihova integriranost u našu svakodnevicu. On, osobito iz perspektive tzv. digitalnih imigranata, nerijetko izaziva negativne konotacije i dijeli sudbinu ranijih novina, poput stripa ili filma, služeći kao žrtveno janje kojem se pripisuje uzrokovanje neželjenih pojava i rizičnih ponašanja. Uobičajeno je početni interes psihologa u istraživanju i praksi kad se pojavi neka novina usmjeren na potencijalne rizike njena korištenja. Danas sve više osvještavamo potrebu provjere primjenjivosti spoznaja, teorija i modela nastalih prije značajnog širenja IKT-a i namjenjenih objašnjenju pojava i procea u fizičkom svijetu na ponašanja koja se odvijaju u digitalnom svijetu (npr. doživljava li se jednako nevjera koja se odvija u stvarnom i ona koja se odvija u digitalnom svijetu).
Ovako određenom temom konferencije htjeli smo ukazati i na širinu područja, ali i otvorenost prema različitim područjima psihologijske znanosti i prakse, ali i samog ljudskog djelovanja, koje se danas odvija u digitalnom okruženju. Korištenje, pretjerano korištenje ili potpuna apstinencija od IKT-a, društvenih mreža ili digitalnih servisa, svaka na određeni način, sudjeluje u oblikovanju pojedinčeva funkcioniranja i stoga je zanimljiva psihologijskoj zajednici. Stoga je teško zamisliti područje psihologije ili psihologa koji svojim stručnim ili znanstvenim doprinosom ne bi mogao unaprijediti razumijevanje i kvalitetu ovo područja čovjekovog djelovanja. A proaktivnost naše struke u ovom području je važna, usudila bih se reći, nužna. Psiholozi, čak i kad nisu eksperti u tehnološkim znanjima, eksperti su u razumijevanju ljudskog ponašanja i doživljavanja. Čovjekovo ponašanje u fizičkom i/ili digitalnom okruženju je u žarištu naših proučavanja. Upravo stoga možemo unaprijediti i svoje djelovanje, a u suradnji s drugim strukama (iz drugih društvenih, tehničkih ili medicinskih područja) poticati razvoj tehnologija i servisa kao i njihove uporabe, a na dobrobit čovjeka.
Godišnja konferencija je tradicionalno mjesto susreta i razmjene recentnih znanja psihologa i srodnih struka koji djeluju u Republici Hrvatskoj, ali i kolega iz inozemstva. Mjesto je učenja, druženja, razmjene iskustava i uspostave novih kontakata i suradnji. Kako bismo kolegama ponudili što kvalitetniji program, zamolili smo renomirane domaće i strane kolege da održe plenarna predavanja. S osobitim zadovoljstvom ističem da ćemo na ovogodišnjoj konferenciji imati priliku poslušati predavanje koje će održati prof. dr. sc. David Šmahel, profesor socijalne psihologije na Institutu za istraživanja djece, mladih i obitelji Fakulteta društvenih znanosti i profesor na Fakultetu računarstva, oba na Masarykovom sveučilištu u Brnu, a ujedno je glavni urednik časopisa Cyberpsychology i voditelj Interdisciplinarnog istraživačkog tima koji proučava internet i društvo. Profesor će u svom plenarnom izlaganju iznijeti spoznaje iz kvalitativnih i kvantitaivnih istraživanja o načinu funkcioniranja češke djece i mladih u digitalnom svijetu. Imat ćemo priliku poslušati i prof. dr. sc. Zsolta Demetrovicsa, profesora kliničke psihologije na ELTE Eötvös Loránd University iz Budimpešte, na kojem je dekan Fakulteta za edukaciju i psihologiju, ravnatelj Institua za psihologiju i pročelnik Odsjeka za kliničku psihologiju i ovisnosti. Profesor je jedan od najznačajnihih svjetksih znanstvenika koji se bavi proučavanje problematičnog igranja igrica, a na našoj konferenciji će predavati o motivaciji za igranje računalnih igrica. Izv. prof. dr. sc. Tena Velki, razvojna psihologinja koja je i prodekanica za znanost Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti će svoje predavanje posvetiti rizičnim ponašanjima računalnih korisnika u digitalnom svijetu, pri čemu će naglasak biti na rizicima otuđenja digitalnih podataka. O suvremenoj tehnologiji u učenju i poučavanju će, u svom plenarnom izlaganju, predavati prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, kognitivna psihologinja koja je znanstveni interes usmjeren prvestveno na istraživanja kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika čitanja i učenja proširila i na proučavanja učinaka IKT-a na učenje. S posebnim zadovoljstvom ističem da će na našoj konferenciji plenarno predavanje održati prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander koju je gotovo nepotrebno predstavljati zbog velikih zasluga za promociju psihologije kao znanosti i struke koje je ostvarila kao klinička psihologinja, psihoterapeutkinja i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ali i kao znanstvenica i neumorna zagovornica zaštite djece i mladih, osobito one djece i mladih koji su doživjeli nasilje i zlostavljanje. Profesorica Buljan Flander će svoje pozvano predavanje posvetiti pitanjima vezanim uz djecu i mlade u digitalnom okruženju. Sa ogromnim zadovoljstvom ističem da je doajen hrvatske psihologije i jedan od ključnih osnivača osječkog Odsjeka za psihologiju te osoba koja uistinu živi cjeloživotno učenje i nesebično djeli svoja znanja te ustrajno potiče psihologe da promiču i razvijaju psihologiju, pa i da se u svom radu otisnu i u širine digitalnog svijeta, professor emeritus Vladimir Kolesarić počasni predsjednik ovogodišnje konferencije.

Tema konferencije „Psihologija i digitalni svijet“ obuhvaća tri glavna tematska područja. Stoga očekujemo radove usmjerene na funkcioniranje pojedinca u digitalnom svijetu, na mogućnosti i izazove života i razvoja u tom okruženju, kao i radove usmjerene na proučavanje promjena u djelovanju psihologa u digitalnom okruženju. Iako je ova glavna tema usmjerena na digitalno, dobrodošli su i radovi koji izlaze izvan te glavne teme – od npr. radova u vojnoj psihologiji, preko radova koji proučavaju ličnost i individualne razlike ili radova koji proučavaju psihoterapiju i superviziju. Kao mjesto susreta i druženja te razmjene znanja, 27. GKHP potiče upravo širinu i ima za cilj pokazati godišnju produkciju psihologa, ali i kolega drugih struka, a pri tome glavna tema konferencije može biti nit vodilja, ali nikako nije okvir ograničavanja te su dobrodošli i radovi koji nisu usmjereni na nju. Stoga ovom prilikom pozivam sve zainteresirane sudionike psihologijskih i srodnih struka da svojim izlaganjima, radionicama, okruglim stolovima, posterima pridonesu našoj konferenciji.

Širenje interneta je često bilo spominjano u istoj rečenici sa strahom od otuđenosti i usamljenosti njegovih korisnika. Iako su istraživanja pokazala da je to prilično neopravdano, mi koji smo imigranti u digitalnom svijetu vrednujemo i bogati društveni program koji se tradicionalno vezuje uz godišnje konferencije. I ove godine planiramo da konferencija bude i prilika za druženje i susrete te, osim bogatog konferencijskog, planiramo i bogati društveni program, a Osijek i Slavonija su poznati kao dobri domaćini. Tu titulu na koju smo ponosni kanimo opravdati i na ovoj konferenciji i ovom prilikom pozivam sve sudionike konferencije da sudjeluju u raznim planiranim aktivnostima, ali i onim neplaniranim poput ugodnih druženja u vrijeme konferencijskih stanki, evociranja iskustava s prethodnih konferencija i stvaranja iskustava kojih ćemo se idućih godina rado dosjećati. Drago mi je primijetiti da smo ostvarili uspješan transgeneracijski prijenos vrijednosti druženja kao jednog od značajnih obilježja psihologa od ovih generacija digitalnih imigranata na generacije digitalnih rezidenata: i kolege mlađih generacija, iako su odrastali uz IKT, spremno na konferencijama daju prednost druženju licem u lice, večeri provedenoj u pjesmi i plesu, a danu provedenoj u izravnoj razmjeni stručnih iskustava. Stoga se radujem da ćemo se od 6. do 9. studenoga 2019.g. družiti „licem u lica“ (povremeno potpomognuto i s malo tehnologije), učiti, raditi i zabavljati se te pozivam sve zainteresirane da se prijave i aktivno sudjeluju u 27. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa „Psihologija i digitalni svijet“.

U očekivanju vaših prijava i našeg susreta i druženja na 27. GKHP, srdačno vas pozdravljam u ime Programskog odbora.

Izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek

predsjednica Programskog odbora 27.GKHP
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Osijeka | Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije
Koncept & izrada Kom@ 2019 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo