Menu
Loading…

Produžen je rok za prijavu sažetaka do 1. listopada 2019. Krajnji rok za odgovor o prihvaćanju sažetka je 15. listopada.

A+ A A-

Pozvani predavači

1Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander je klinički psiholog i psihoterapeut i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ustanove specijalizirane za rad s traumatiziranom djecom i njihovim obiteljima.
Diplomirala je 1980. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1985. godine i magistrirala iz područja kliničke psihologije. Nakon završenog poslijediplomskog studija 1999. godine na Sherwood Training Institute i Sveučilištu u Derby-ju, Nottingham u Velikoj Britaniji, postala je licencirani integrativni psihoterapeut. Doktorirala je 2001. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Uloga privrženosti i nekih osobina ličnosti u zlostavljanju djece: proširenje Bowlby-jeve teorije. 2016. godine stekla je zvanje redovitog profesora na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno radi kao predavač na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Osijeku.
1997. godine osnovala je Hrabri telefon, liniju za zlostavljanu i zanemarenu djecu. 2002. osnovala je i Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, koja je još uvijek jedina specijalizirana ustanova za rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u ovom dijelu Europe.
Dio njezinog rada uključuje koordiniranje, educiranje i superviziju brojnih projekata usmjerenih na promicanje dobrobiti djece , kao i na rad sa stručnjacima iz institucija koje se bave zaštitom djece.

Mnogo puta je nagrađivana za svoj rad: 2008. godine dobila je nagradu Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) za multidisciplinarni tim Poliklinike. Dobitnica je nagrade Grada Zagreba (2011.) za najveća postignuća i rezultate u teorijskom i praktičnom radu u području psihosocijalne i zdravstvene zaštite, nagrade „Zlatni grb“ Hrvatskog Psihološkog Društva (2012.), Zahvalnice Hrvatske psihološke komore (2013.) i nagrade „Snježana Biga Friganović“ Hrvatskog Psihološkog Društva (2010.) za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatskog Psihološkog Društva, doprinoseći poboljšanju razvoja i statusa psihologije. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mladež i socijalnu politiku 2018. godine prepoznalo je i nagradilo njezin svestran rad i uspjeh nagradom za životno djelo za rad u promicanju dječjih prava.
Osim što radi izravno s djecom i obiteljima, aktivno i kontinuirano radi i u znanstvenom području. U suradnji sa stručnjacima Poliklinike i Hrabrog telefona provela je mnoga važna istraživanja vezana uz incidenciju i učestalost zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj, nasilje i internetsko zlostavljanje, stavove i znanje liječnika u Hrvatskoj u pogledu zlostavljanja i zanemarivanje djece, izloženost djece zlostavljanju putem interneta, iskustvo nasilja među djecom i mladima vezano uz korištenje Interneta, mobilnih telefona, društvenih mreža i drugih suvremenih tehnologija, kao i utjecaj izloženosti na predškolsku djecu.

Ujedno je i suautor nekoliko knjiga: Nasilje nad i među djecom (sveučilišni udžbenik), Moji se roditelji razvode, Zašto baš ja?, Telefonsko savjetovanje: vodič za savjetovatelje, Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje, Hiperaktivno dijete, Zlostavljanje i zanemarivanje djece; te brojne znanstvene i stručne radove o razvoju djece, roditeljstvu i traumama iz djetinjstva. Najnovija knjiga Znanost i umjetnost odgoja služi kao priručnik za suvremeni odgoj i daje praktične savjete za roditelje u suočavanju sa svakodnevnim izazovima.

Više od 30 godina radi s djecom u ovom području, a bila je i među prvim stručnjacima u Hrvatskoj koji su prepoznali važnost problema zlostavljanja i zanemarivanja djece. Mnogi je smatraju vodećim stručnjakom u području zaštite djece i mladih u Hrvatskoj.

Naslov pozvanog predavanja: "Izazovi u odgoju i zaštiti touch screen generacije"

2

Prof. dr. sc. Zsolt Demetrovics je redovni profesor psihologije na ELTE Eötvös Loránd sveučilištu u Budimpešti gdje obnaša funkcije dekana Fakulteta za obrazovanje i psihologiju, ravnatelja Instituta za psihologiju i pročelnika Odsjeka za kliničku psihologiju i ovisnosti. On je klinički psiholog (sa specijalizacijom iz područja ovisnosti), kulturalni antropolog i doktor znanosti u području kliničke i zdravstvene psihologije (ovisnička ponašanja).

Objavio je brojne znanstvene radove iz područja epidemiologije, mjerenja i procjene te psihologijski korelata ovisnosti o opojnim tvarima i bihevioralnim ovisnostim uključujući kockanje, ovisničko igranje igrica, ovisnost o internet, ovisnost o vježbanju i kompulzivno kupovanje. Bivši je predsjednik Mađarskog udruženja za ovisnosti. Pokrenuo je časopis Journal of Behavioral Addictions u kojem je glavni urednik. Predsjednik je Međunarodnog udruženja za proučavanje bihevioralnih ovisnosti.

Naslov pozvanog predavanja: "Motivacija za igranje igrica"/"Motivation for gaming"

3 Prof. dr. sc. David Šmahel je redovni profesor na Fakultetu društvenih znanosti i Fakultetu računarstva na Masarykovom sveučilištu u Češkoj. Član je Međunarodnog istraživačkog tima za proučavanje interneta i društva (irtis.muni.cz) koje proučava socijalno-psihološke implikacije interneta i tehnologije. Trenutni znanstveni interesi su korištenje interneta kod djece i adolescenata, učinci digitalne tehnologije na dobrodit, online rizici za djecu i adolescente, formiranje online identiteta i virtualnih interpersonalnih veza te online ovisnička ponašanja. Urednik je časopisa Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace ( www.cyberpsychology.eu) i su-autor knjiga Digital Youth: The Role of Media in Development (Springer, 2011) i Digital Technology, Eating Behaviors, and Eating Disorders (Springer, 2018). Šmahel je objavljivao u više međunarodnih časopisa poput Developmental Psychology, Information, Communication & Society, Health Communication, Zeitschrift für Psychologie, European Journal of Developmental Psychology i drugih. Također, autor je nekoliko poglavlja u knjigama poput poglavlja u Encyclopedia of Cyber Behavior, Encyclopedia of Adolescence, Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Gesundheit und Neue Medien i dr.

Naslov pozvanog predavanja: "Mladi u digitalnim svjetovima"/ "Youth in digital worlds"

4

Prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec rođena je u Rijeci, gdje je diplomirala psihologiju na Pedagoškom (danas Filozofskom) fakultetu. Magistrirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala je 1993. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Od 1984. godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je 2013. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Više desetljeća se bavi istraživanjima kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika čitanja i učenja, a posljednjih godina učinkom IKT-a na učenje. Objavila je tri knjige, više poglavlja u knjigama međunarodnih renomiranih izdavača i više od 40 znanstvenih radova. Sudjelovala je na više od 80 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je voditeljica sedam znanstvenih projekata. Na projektu Znastvena provjere učinaka pilot projekta e-škole koji se provodio u okviru Centra za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju bila je ključni istraživač. Također, bila je voditeljica tima Filozofskog fakulteta kao partnera na projektu Obzor 2020 eConfidence u okviru kojeg su se razvile i evaluirale dvije ozbiljne igre.. Bila je voditeljica i više stručnih projekata na Sveučilištu u Rijeci. Bila je glavna urednica časopisa Psihologijske teme, a sada je članica uredništva časopisa European Journal of Psychology of Education. Bila je pročelnica Odsjeka za psihologiju, dugogodišnja predstojnica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju, a obnašala je i dužnost Prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Naslov pozvanog predavanja: "Suvremena tehnologija u učenju i poučavanju" 

5Izv. prof. dr. sc. Tena Velki radi kao izvanredna profesorica iz područja razvojne psihologije te kao prodekanica za znanost na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Studij psihologije završila je 2008. na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 2012. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kao jedna od najboljih doktorandica u državi primila je stipendiju Zaklade Adris. 2015. dobila je priznanje Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, za uspješan rad i izniman doprinos radu Fakulteta, 2017. priznanje Hrvatskog psihološkog društva, a 2018. Društveno priznanje „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije. Sudjelovala je na preko 60 međunarodnih i domaćih znanstveno-stručnih skupova. Objavila je 40-ak znanstvenih radova te 6 knjiga. Nositeljica je i voditeljica Programa osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju I osobe s invaliditetom te poslijediplomskog specijalističkog studija Inkluzivnog odgoja i obrazovanja. Područjem informacijske sigurnosti i rizičnog ponašanja računalnih korisnika aktivno se bavi zadnjih 5 godina. Pisala je radove i držala predavanja na temu elektroničkog vršnjačkog nasilja, uloge online kompjuterskih igara u nastavi, a sudjelovala je i u organizaciji okruglog stola „Tehnologijom lakše do dječjih prava“. Najznačajniji je doprinos izrada mjernog instrumenata Upitnika znanja i rizičnog ponašanja računalnih korisnika (Velki i Šolić, 2014), jednog od prvih u svijetu koji ispituje ovu problematiku. Tri godine vodila je međunarodni projekt „Centar za sigurniji Internet“ u sklopu kojeg je provela nacionalno istraživanje o rizičnom ponašanju i znanju računalnih korisnika. Kao rezultat projekta sudjelovala je u izradi online softvera temeljenog na Upitnika znanja i rizičnog ponašanja računalnih korisnika, kojim računalni korisnici u odnosu na svoju dobnu skupinu mogu dobiti procjenu vlastite rizičnosti pri online aktivnostima. Također je i glavna urednica sveučilišnog udžbenika Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti (Velki i Šolić, 2018).

Naslov pozvanog predavanja: "Rizična ponašanja računalnih korisnika u digitalnom svijetu" 

na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Osijeka | Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije
Koncept & izrada Kom@ 2019 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo