Menu
Loading…

Produžen je rok za prijavu sažetaka do 1. listopada 2019. Krajnji rok za odgovor o prihvaćanju sažetka je 15. listopada.

A+ A A-

Tematska područja

TEME KONFERENCIJE

Opće teme:

Psihologija i digitalni svijet: razumijevanje funkcioniranja pojedinca u digitalnom okruženju

Psihički procesi i ponašanja se danas odvijaju u interakciji i integraciji fizičkog i digitalnog svijeta. Širina ove teme je velika jer obuhvaća sva istraživanja koja objašnjavaju ponašanja čovjeka u bilo kojem obliku interakcije s digitalnim svijetom (uključujući odbijanje korištenja tehnologija). Stoga ovdje navodimo samo neke od mogućih tema istraživanja: odnosa osobina ličnosti tipičnih korisnika nekih digitalnih servisa, provjera kognitivnog funkcioniranja u interakciji sa informacijsko-komunikacijskom tehnologijom (IKT), upravljanje dojmom o sebi i interakcije među ljudima na društvenim mrežama, roditeljska medijacija i odnos s djecom, interakcija realnog i virtualnog svijeta korisnika računalnih igara...

Psihologija i digitalni svijet: mogućnosti i izazovi života i razvoja u novim okolnostima

Digitalni svijet i informacijsko-komunikacijske tehnologije su razvile brojne nove (razvojne) ishode, kako pozitivne (npr. razvoj i korištenje aplikacije koja će pomoći učenicima s teškoćama da prate određene nastavne sadržaje) , tako i negativne (npr. vršnjačko nasilje preko interneta). Važno je znanstvenim, ali još više stručnim radovima, pratiti obilježja, korelate, ali i mogućnosti poticanja poželjnih ishoda ili prevencije i tretmana nepoželjnih ishoda, uz osobiti naglasak na programe zasnovane na dokazima učinkovitosti te pozivamo kolege psihologe i kolege iz srodnih struka da prezentiraju svoje stručne spoznaje, bilo u predavačkom ili u radioničkom obliku. U okviru ove teme očekujemo istraživanja koja npr. prate učinkovitost programa prevencije nasilja, učinkovitost podučavanja uz pomoć IKT-a, izazove smanjivanja različitih oblika problematičnog ponašanja ili bihevioralnih ovisnosti koje se vezuju uz digitalni svijet i slično.

Psihologija i digitalni svijet: promjene u djelovanju psihologa u digitalnom svijetu

Brojne promjene stručnog i znanstvenog rada psihologa posljedica su razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Najrašireniji i najjednostavniji primjer je primjena računala ili tableta u primjeni mjernih instrumenata. Digitalni svijet mijenja i djelovanje npr. psihologa u ljudskim resursima, školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi... Pri tome se ne mijenja samo primjena mjernih instrumenata i prikupljanje podataka već psiholozi ulaze i u nova područja djelovanja i suradnje – npr. osmišljavanje reklama ili praćenje prometnih navika pomoću IKT-a i društvenih mreža postaje personalizirano i prilagođenije potrebama korisnika. Izlaganja koja se bave metodološkim izazovima primjene upitnika u digitalnom okruženju, kao i istraživanja ili iskustva iz prakse koja prikazuju kako psiholozi, pomoću novih tehnologija ili pomoću digitalnih servisa, uvode novine ili povećavaju funkcionalnost svog profesionalnog djelovanja su u fokusu ove teme.

Podteme:

• Biološki aspekti
• Emocije
• Mjerenje i metodologija
• Interpersonalni odnosi
• Rod i seksualnost
• Kliničke populacije
• Socijalna skrb
• Psihoterapija i supervizija
• Međugrupni odnosi
• Međukulturalna istraživanja
• Obrazovanje
• Zdravlje
• Različiti aspekti dobrobiti
• Razvoj
• Ličnost i individualne razlike
• Snage i vrline
• Rad i organizacija
• Profesionalno usmjeravanje
• Društvo i stvaranje politika
• Sport i fizička aktivnost
• Umjetnost i kultura
• Vojska
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Osijeka | Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije
Koncept & izrada Kom@ 2019 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo